Καλωσήρθατε, δεν έχετε συνδεθεί ακόμα | Σύνδεση | Εγγραφή
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΥΠΟ ΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
image

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

ΥΠΟ ΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Νοέμβριος 2006

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η γιορτή των σπόρων στο Γυμνάσιο Λεχαίου Κορινθίας ( γίνεται κάθε Κυριακή των Βαΐων ) προπάντων είναι μια γιορτή ανθρώπινων σχέσεων. Φέρνει κοντά ανθρώπους, πολλές φορές άγνωστους που συναντώνται για πρώτη φορά. Τους διαπερνά το ίδιο ρεύμα αγάπης για την ζωή για τον άνθρωπο το ίδιο όραμα για τον πλανήτη και αυτό  το κοινό  αίσθημα που έχουν το ακολουθούν. Μοιράζονται αισθήματα και δώρα. Μεταξύ των δώρων  που έχουμε λάβει είναι εκτός των άλλων  παλιά βιβλία και περιοδικά. Σε ένα τέτοιο βιβλίο βρήκαμε ένα εξασέλιδο χειρόγραφο άγνωστου συγγραφέα και κρίνοντας ότι είναι μια σημαντική εργασία που έχει γίνει την παραδίδουμε σε όλους μας. Η απόφαση να το δημοσιοποιήσουμε συμβαδίζει με την διαπίστωσή μας ότι ολοένα και περισσότεροι νέοι επιστρέφουν στη γη για να ζήσουν το όνειρό τους και θέλουμε να  μοιρασθούμε μαζί τους αυτή την γνώση που προσφέρει μια οικονομική προσέγγιση στη γεωργία.

Η γλώσσα του χειρογράφου είναι η καθαρεύουσα με δασείες  ψιλές περισπωμένες και ν στην αιτιατική πτώση και χρονικές αυξήσεις αορίστου. Τα μικτά κλάσματα τα μετατρέψαμε σε δεκαδικούς αριθμούς. Κατά κάποιο τρόπο αλλοιώσαμε το κείμενο γράφοντας το σε μονοτονικό και κάνοντας όλες τις απλουστεύσεις που έχουν επέλθει στην γλώσσα.

Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ του συστήματος αγραναπαύσεως είναι η αντικατάσταση της δια ΣΥΝΕΧΟΥΣ καλλιέργειας με διαδοχή ποικίλων φυτών. Δια του συστήματος τούτου αφ’ ενός αίρεται το μειονέκτημα της ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ συγχρόνως δε η γη αποδίδει κατ’ έτος εισόδημα. Επιπροσθέτως δύναται να βελτιωθεί και εντατικοποιηθεί η κτηνοτροφία δια της εισαγωγής εις το σύστημά μας κτηνοτροφικών φυτών.

Η πρόταση της Τετραετούς αμειψισποράς αποδεικνύεται σε αυτό το χειρόγραφο ότι είναι ο οικονομικότερος τρόπος εκμεταλλεύσεως ενός γεωργικού κλήρου.

 

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

1) οκ. Είναι σύντμηση της οκάς που ήταν μονάδα μέτρησης βάρους μέχρι 31 Μαρτίου του 1959.  Στην Ελλάδα η οκά αντιστοιχούσε σε 1.282 γραμμάρια

2) δρχ. Είναι σύντμηση της δραχμής, του νομίσματος της Ελλάδας. Την 1η Ιανουαρίου 2002 εισήχθη επίσημα το ευρώ σε κυκλοφορία ως νόμισμα παράλληλα προς τη δραχμή ως την 1η Μαρτίου, οπότε και η ελληνική δραχμή έπαψε να αποτελεί νόμιμο χρήμα στην Ελλάδα με ισοτιμία 1 ευρώ = 340,750 δραχμές.

3) στρ. Είναι σύντμηση του στρέμματος που αντιστοιχεί σε 1000 τετραγωνικά μέτρα.

Ο άγνωστος συγγραφέας γράφει:

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΥΠΟ ΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ.

Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, κατά το δυνατόν συνοπτικός. Θεωρώ ως προϋπόθεση ότι ευρίσκομαι εις την Θεσσαλία και συγκεκριμένως, ειδικώς, εις την περιφέρεια Λαρίσης.

Είναι γνωστόν ότι το επικρατέστερο σύστημα καλλιέργειας, εις τας περιφερείας ένθα  έγινε εγκατάστασης ακτημόνων καλλιεργητών γηγενών ή προσφύγων είναι το Αγραναπαυτικό υπό την Διετή μορφή.

Τίθεται επιτακτικώς το ζήτημα:

« Κατά ποίον τρόπον ή γεωργοοικονομική εκμετάλλευση του υφισταμένου κλήρου θα αφήσει το μεγαλύτερο εισόδημα εις τον καλλιεργητή»

Δεδομένου ότι η επέκτασης κατ’ έκταση είναι αδύνατος   (στενότητα γης ) επιβάλλεται εντατικότερη παραγωγή.

Η σπατάλη της γης ήτις έγινε με το αγραναπαυτικό σύστημα δεν δικαιολογείται. (Δικαιολογείται ως χώρας με αραιό  πληθυσμό, ένθα αφθονεί η γη). Δια την Ελλάδα τούτο είναι πολυτέλεια άπασα η γη δέον να μεταβληθεί εις παραγωγική.

Είμαι βέβαιος όμως ότι υπό ορισμένους όρους και προϋποθέσεις, έστω και βαθμιαίως ευκόλως δύναται να αντικατασταθεί το Αγραναπαυτικό σύστημα.

Θα εξετάσω κατά ποίον τρόπον θα καταργηθεί η αγρανάπαυση και ποίον σύστημα καλλιέργειας θα την διαδεχτεί.

Δεν θα αντικαταστήσω την αγρανάπαυση με την Κτηνοτροφία ( δη προβατοτροφία), διότι αφ’ ενός εις πλείστας των περιστάσεων είναι απραγματοποίητος λόγω ελλείψεως νομής αφ’ ετέρου  δε είναι αντιοικονομική.

Συγκριτικός οικονομικός απολογισμός

Σύγκριση προσόδου γης κατά στρέμματα με προβατοτροφία και πρόσοδος με το υφιστάμενο αγραναπαυτικόν σύστημα.

Η κατά κεφαλήν προβάτου απαιτούμενη έκταση βοσκής κυμαίνεται μεταξύ 1,5  - 2,5  στρ. καλού πεδινού λιβαδιού. Γενικώς δε εις ευρύτερη κλίμακα επεκτείνοντας ( δηλ. χρησιμοποιούντες όχι μόνον πεδινά αλλά και ( ρεβένια) επικλινή η απαιτούμενη έκτασης κατά κεφαλήν προβάτου ανέρχεται εις 3 στρ.

Ακαθάριστο  εισόδημα προβατίνας είναι ετησίως.

30 οκ. γάλα χ 6 δρχ.                 = 180 δρχ.

1 αμνός ( 5 – 6 οκάδες ) χ 35 = 190 δρχ.

1 οκ. Μαλλιού                          =   30 δρχ.

Σύνολο:                                         400 δρχ.

και επειδή διατρέφεται εκ 3 στρ. έχομε στρεμματική ακαθάριστη  πρόσοδο      400 ∕ 3 = 133 δρχ. (Στην πραγματικότητα είναι μικρότερη γιατί δεν είναι όλα γαλάρια).

Ακαθάριστον εισόδημα 3 στρ. με αγραναπαυτικόν.

1,5  στρ. σίτος χ 60 οκάδες = 90 οκάδες Χ 7 = 630 δρχ. ήτοι  κατά στρ. 630 ∕ 3 = 210 δρχ.

Εκτός τούτου έχομε εισέτι πρόσοδο εκ της βοσκής και εκ της σποράς ελαχίστου τμήματος της αγραναπαύσεως δι’ εαρινών ( ρόβι, φακή, σίτος). Φθάνομε ούτω εις διπλασία και πλέον ακαθάριστο πρόσοδο. Ώστε δεν γεννάται ζήτημα εγκαταλείψεως της σιτοκαλλιέργειας  κ.λ.π. αλλά ζήτημα εντάσεως του υφισταμένου συστήματος.

Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ του συστήματος αγραναπαύσεως είναι η αντικατάσταση της δια ΣΥΝΕΧΟΥΣ καλλιέργειας με διαδοχή ποικίλων φυτών.

Δια του συστήματος τούτου αφ’ ενός αίρεται το μειονέκτημα της ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ συγχρόνως δε η γη αποδίδει κατ’ έτος εισόδημα. Επιπροσθέτως δύναται να βελτιωθεί και εντατικοποιηθεί η κτηνοτροφία δια της εισαγωγής εις το σύστημά μας κτηνοτροφικών φυτών.

Το σύστημα λοιπόν της συνεχούς καλλιέργειας θα αντικαταστήσει το διετές αγραναπαυτικόν.

Το σύστημα τούτο θα περιλάβει δύο  αμειψισπορές . είτε μιαν 4ετή είτε μιαν 2 ετή.

Α Τετραετής αμειψισπορά

Διατηρεί την ίδιαν αναλογία σιτηρών ( με το υφιστάμενο ) 50% Σιτηρά 25% Σκαλιστικά – 25% Ψυχανθή δια σανό ή καρπό.

Η διαδοχή των φυτών είναι:

Σκαλιστικό

-        Σιτηρό

-        Ψυχανθές

-        Σιτηρό

Αραβόσιτος

 

Βίκος σανός

 

Βάμβαξ

 

Πίσα καρπός

Σίτος ή

Καπνός

 

Κουκιά καρπός

Κριθή  ή

Σίσαμος

Σίτος

Ρόβι καρπός εαρινή

Βρώμη

Πεπονοειδή

 

Φακή καρπός εαρινή

 

 

 

Ρεβύθια καρπός εαρινή

 

 

 

Βίκος καρπός εαρινή

 

 

Αμειψισπορά με πλήρεις όρους Βιολογικούς, οικονομικούς, κλιματολογικούς.

Συγκριτική Οικονομική άποψη Υφισταμένου – Προτεινομένου

Κλήρος 120 στρ.

Υφιστάμενο: Αμειψισπορά αγρανάπαυση – Σίτος εκ της αγραναπαύσεως 20 στρ. σπέρνονται με εαρινά ( 10 στρ. Ρόβι 5 φακή 5 σησάμι )

Ακαθάριστον εισόδημα:

Σίτος                 45 στρ. χ 70 οκ. = 3150 χ 7     = 22050 δρχ.

Κριθή                15 στρ. χ 75 οκ. = 1125 χ 4,5  =  5062 δρχ.

Ρόβι                  10 στρ. χ 40 οκ. = 400     χ 5   =   2000 δρχ.

Φακή                   5 στρ. χ 40 οκ. = 200     χ 7   =  1400 δρχ.

Σουσάμι              5 στρ. χ 40 οκ. = 200     χ 7   =  1400 δρχ.

Σύνολον:                                                                   31112 δρχ.

Προτεινόμενο:  Τετραετής αμειψισπορά

1ο έτος    Σκαλιστικά  ( 20 στρ. αραβόσιτος και 10 στρ. βάμβαξ)

2ο έτος     Σίτος

3ο έτος     Ψυχανθή ( 15 στρ. σανός βίκου και 7,5 στρ. φακή και 7,5 στρ. ρεβίθια)

4ο έτος      Σιτηρό ( 20 στρ. σίτος και 10 στρ. κριθή)

Ακαθάριστον εισόδημα:

1)     Αραβόσιτος   20 στρ. χ 60 οκ.   = 1200 οκ. Χ 4 δρχ.      =   4800 δρχ.

Βάμβαξ            10 στρ. χ 40 οκ.   =   400 οκ. Χ 18 δρχ.   =   7200 δρχ.

2)      Σίτος                 30 στρ. χ 70 οκ.  = 2100 0κ. χ 7 δρχ.     = 14700 δρχ.

3)     Σανός βίκος     15 στρ. χ 250 οκ. = 3750 οκ. Χ 2 δρχ.    =   7500 δρχ.

Φακή                   7,5 στρ. χ 40 οκ. = 300 οκ. Χ 7 δρχ.      =   2100 δρχ.

Ρεβίθια               7,5 στρ. χ 40 οκ. = 300 οκ. Χ 7 δρχ.      =   2100 δρχ.

4)     Σίτος                 20 στρ. χ 70 οκ.  = 1400 0κ. χ 7 δρχ.      =   9100 δρχ.

Κριθή                 10 στρ. χ 75 οκ.   = 750 οκ. Χ 4,5 δρχ.    =  3375 δρχ.

Σύνολον:                                                                                              50.875 δρχ.

Ήτοι ποσοτική διαφορά του υφισταμένου

(50875 – 31112) = 19763 δρχ.

 

Τα επί πλέον έξοδα προς απόκτηση του εισοδήματος συνοψίζονται:

Αγορά δια σπορά λιπασμάτων                           4000 δρχ.

Πρόσθετα ημερομίσθια 100 γυναικεία Χ 30 = 3000 δρχ.

Αξία σπόρων                                                           2000 δρχ.

Άλλα έξοδα                                                              1000 δρχ. δρχ.

Σύνολον:                                                                   10.000 δρχ.

Άρα καθαρό  το οποίον θα καρπωθεί ο καλλιεργητής εκ της εφαρμογής του συστήματος είναι: 19763 – 10000 = 9763 δρχ.

Εκτός των άνω ο καλλιεργητής λιπαίνων και προετοιμάζων καλύτερον το έδαφος οι αποδόσεις του θα είναι κατά πολύ ανώτερες  των  υπολογισθέντων.

Αφ’ ετέρου με το σύστημα τούτο διευκολύνεται η προαγωγή της κτηνοτροφίας λόγω της επεκτάσεως των κτηνοτροφικών φυτών με συνέπεια την παραγωγή  ζωικής κόπρου με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής.

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Εις το υφιστάμενο σύστημα έχουμε 40 στρ. αγρανάπαυση ( τα 20 κατέχονται υπό εαρινών). Δεδομένου ότι απαιτούνται 2 – 7 στρ.  αγρανάπαυση έκαστου κατά κεφαλήν προβάτου. Δια των 40 στρ. δύνανται να διατηρηθούν 6 – 8 πρόβατα με συμπλήρωση τροφών. Εις το προτεινόμενο η κτηνοτροφία γίνει εντατικότερη και θα πλησιάζει την ημιοικόσιτη. Τούτο δε διότι αν στο τμήμα των ψυχανθών έχω μόνον 15 στρ. σανό βίκου μπορώ να διατηρήσω τα 8 πρόβατα γιατί θα έχω 15 Χ 260 – 4000 οκ. Βίκο σανό περίπου. Επίσης στα υπόλοιπα 15 θα έχω καρπούς ψυχανθών οπότε η κτηνοτροφία δύναται να αυξηθεί περισσότερο.

Έτερο πλεονέκτημα του προτεινομένου είναι η ανάπτυξη της ΑΓΕΛΑΔΙΤΡΟΦΙΑΣ ήτις συνδυασμένη – ως συμβαίνει εν σμικρό νυν εν Δυτική Μακεδονία με την  αγελάδα  Ίσκαρ της Πλείνας –με ζώα έλξεως ή γαλακτοπαραγωγής θα αντικαταστάσομε τους ίππους ων η τιμή κόστους εργασίας είναι υπερβολικά μεγάλη λόγω του ότι ο γεωργός δεν απασχολεί τα ζώα του διά’ εργασία  καθ’ όλην την διάρκεια του έτους λόγω του μικρού κλήρου.

Διετής αμειψισπορά

50% σιτηρά – 50% ψυχανθή εαρινά – φθινοπωρινά Καρπός – σανός. Θα προτιμηθεί εις μέρη ξηρά  όπου επιτυχία σκαλιστικών αβέβαιη.

Όρος προς αντικατάσταση  αγραναπαύσεως

Α. Αφθονότερο κεφάλαιο χορηγήσεως ΑΤΕ

Β. Καταβολή περισσότερης εργασίας υπό του γεωργού. 240 εργάσιμοι το πολύ 110 εργάζεται.

Γ. Εκλογή εισαγομένων φυτών να είναι προσαρμοσμένες προς το περιβάλλον . Θα έχομε υπό όψει χαμηλές θερμοκρασίας χειμώνα, άνυδρο              ή παρατεταμένη ξηρασία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το αγραναπαυτικόν σύστημα να καταργηθεί και να αντικατασταθεί με σύστημα συνεχούς καλλιέργειας με εναλλασσόμενα φυτά εις τρόπον ώστε να αρθεί το μειονέκτημα της μονοκαλλιέργειας αφ’ ετέρου δε να προαχθεί η κτηνοτροφία.

Η τετραετής αμειψισπορά εκπληρώνει  πάντα ταύτα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Γιάννης Βαρελάς που παρέλαβε τις ιδιόχειρες σημειώσεις  επιμελήθηκε και δημοσιοποίησε το κειμένου τους.

Σχόλια
Πρέπει να συνδεθείτε για να σχολιάσετε